Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

68. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski | TORUŃ, 17-18 lutego 2024 | 0 | 1 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M60 | 60 | 60 m M | 0 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M200 | 200 | 200 m M | 0 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400 | 400 | 400 m M | 0 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M800 | 800 | 800 m M | 0 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M3000 | 3000 | 3000 m M | 1 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M60pł | 60p | 60 m pł M | 0 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x200 | 4x200 | 4x200 m M | 1 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mt | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mw | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwd | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mtrójs | Trójskok | Trójskok M | 0 | 3 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkula | Kula | Kula M | 0 | 3 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM60 | 60(7) | 60 m M (7bój) | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMwd | W dal(7) | W dal M (7bój) | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMkula | Kula(7) | Kula M (7bój) | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMw | Wzwyż(7) | Wzwyż M (7bój) | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM60pł | 60p(7) | 60 m pł M (7bój) | 1 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMt | Tyczka(7) | Tyczka M (7bój) | 1 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM1000 | 1000(7) | 1000 m M (7bój) | 1 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM7 | 7-bój | Siedmioboj M | 0 | 3 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K60 | 60 | 60 m K | 0 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m K | 0 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K | 0 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K | 0 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m K | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
K3000 | 3000 | 3000 m K | 1 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV)
K60pł | 60p | 60 m pł K | 0 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
K4x200 | 4x200 | 4x200 m K | 1 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV)
K4x400Mix | 4x400X | 4x400 m Mix | 1 | 1 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV)
Kt | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV)
Kwj | WzwyżPK | Wzwyż K PK | 0 | 3 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2024-02-18 | (JSON) (CSV)
Ktrójs | Trójskok | Trójskok K | 0 | 3 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula | Kula K | 0 | 3 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
WK60pł | 60p(5) | 60 m pł K (5bój) | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
WKw | Wzwyż(5) | Wzwyż K (5bój) | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
WKkula | Kula(5) | Kula K (5bój) | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
WKwd | W dal(5) | W dal K (5bój) | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
WK800 | 800(5) | 800 m K (5bój) | 1 | 1 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)
WK5 | 5-bój | Pięciobój K | 0 | 3 | 2024-02-17 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2024-02-17 | (JSON)
2024-02-18 | (JSON)


10:00 | 10:02:19 | M | 1 | 60 m M (7bój) | 60(7) | WM60 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:15 | 10:16:15 | K | 1 | 60 m pł K (5bój) | 60p(5) | WK60pł | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:40 | 11:24:00 | M | 1 | W dal M (7bój) | W dal(7) | WMwd | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:45 | 10:45:24 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | el | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
11:00 | 12:31:00 | K | 1 | Wzwyż K (5bój) | Wzwyż(5) | WKw | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:20 | 11:22:54 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 1 | 1 | el | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
11:55 | 19:29:44 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
12:00 | 12:30:00 | M | 1 | Kula M (7bój) | Kula(7) | Wmkula | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:20 | 12:21:22 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
13:30 | 14:37:00 | M | 1 | Wzwyż M (7bój) | Wzwyż(7) | WMw | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:35 | 14:02:00 | K | 1 | Kula K (5bój) | Kula(5) | Wkkula | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:15 | 17:42:00 | K | 1 | W dal K (5bój) | W dal(5) | WKwd | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:15 | 18:15:00 | c | 0 | Ceremonia otwarcia | Ceremonia otwarcia | cer | | 1 | | | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:25 | 19:39:00 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:29 | 18:37:44 | K | 1 | 800 m K (5bój) | 800(5) | WK800 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | 18:44:00 | K | 1 | Pięciobój K | 5-bój | WK5 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:45 | 19:24:00 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:53 | 18:53:00 | M | 1 | 60 m M | 60 | M60 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:10 | 21:07:00 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Kt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:20 | 19:22:07 | K | 1 | 60 m pł K | 60p | K60pł | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:45 | 19:44:55 | K | 1 | 1500 m K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:13 | 20:14:10 | M | 1 | 60 m M | 60 | M60 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:20 | 21:21:00 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:25 | 20:25:43 | K | 1 | 60 m pł K | 60p | K60pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:35 | 21:30:00 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:45 | 20:45:01 | K | 1 | 60 m K | 60 | K60 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
21:20 | 21:23:19 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
21:50 | 21:49:55 | K | 1 | 60 m K | 60 | K60 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)

11:30 | 11:30:19 | M | 1 | 60 m pł M (7bój) | 60p(7) | WM60pł | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:55 | 11:54:49 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 1 | 1 | el | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
12:25 | 12:25:17 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | el | 5 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  test5  DataAkt(JSON)
12:48 | 15:10:00 | M | 1 | Tyczka M (7bój) | Tyczka(7) | WMt | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:30 | 19:24:00 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:30 | 19:24:00 | K | 1 | Wzwyż K PK | WzwyżPK | Kwj | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:45 | 17:47:38 | M | 1 | 3000 m M | 3000 | M3000 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:15 | 18:14:32 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:22 | 19:39:00 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:25 | 18:24:58 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:33 | 20:36:00 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:37 | 18:37:37 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:44 | 18:44:48 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:56 | 18:58:08 | M | 1 | 60 m pł M | 60p | M60pł | 1 | 1 | el | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
19:20 | 19:20:34 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:30 | 19:35:27 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:46 | 19:46:09 | M | 1 | 1000 m M (7bój) | 1000(7) | WM1000 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:50 | 19:46:00 | M | 1 | Siedmioboj M | 7-bój | WM7 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:05 | 20:05:52 | M | 1 | 60 m pł M | 60p | M60pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:10 | 21:15:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:10 | 21:16:00 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:20 | 20:21:44 | K | 1 | 3000 m K | 3000 | K3000 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:40 | 20:40:10 | K | 1 | 4x400 m Mix | 4x400X | K4x400Mix | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
21:00 | 21:00:22 | K | 1 | 4x200 m K | 4x200 | K4x200 | 1 | 1 | s | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
21:35 | 21:33:36 | M | 1 | 4x200 m M | 4x200 | M4x200 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)