Spis zawodników (CSV)
Zawodnicy INFO
Nazwa imprezy (JSON)

67. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski | TORUŃ, 18-19 lutego 2023 | 0 | 1 | 

Program wg konkurencji M (JSON)
M60 | 60 | 60 m M | 0 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M200 | 200 | 200 m M | 0 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M400 | 400 | 400 m M | 0 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M800 | 800 | 800 m M | 0 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M3000 | 3000 | 3000 m M | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M60pł | 60p | 60 m pł M | 0 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M4x200 | 4x200 | 4x200 m M | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
M5ch | 5000ch | 5000 m ch M | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mt | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mw | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mwd | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mtrójs | Trójskok | Trójskok M | 0 | 3 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
Mkula | Kula | Kula M | 0 | 3 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM60 | 60(7) | 60 m M (7bój) | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMwd | W dal(7) | W dal M (7bój) | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMkula | Kula(7) | Kula M (7bój) | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMw | Wzwyż(7) | Wzwyż M (7bój) | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM60pł | 60p(7) | 60 m pł M (7bój) | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WMt | Tyczka(7) | Tyczka M (7bój) | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM1000 | 1000(7) | 1000 m M (7bój) | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)
WM7 | 7-bój | Siedmioboj M | 0 | 3 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV) (CSV 2)

Program wg konkurencji K (JSON)
K60 | 60 | 60 m K | 0 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m K | 0 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K | 0 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K | 0 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m K | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
K3000 | 3000 | 3000 m K | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV)
K60pł | 60p | 60 m pł K | 0 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
K4x200 | 4x200 | 4x200 m K | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV)
K3ch | 3000ch | 3000 m ch K | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV)
K4x400Mix | 4x400X | 4x400 m Mix | 1 | 1 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV)
Kt | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2023-02-19 | (JSON) (CSV)
Ktrójs | Trójskok | Trójskok K | 0 | 3 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula | Kula K | 0 | 3 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
WK60pł | 60p(5) | 60 m pł K (5bój) | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
WKw | Wzwyż(5) | Wzwyż K (5bój) | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
WKkula | Kula(5) | Kula K (5bój) | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
WKwd | W dal(5) | W dal K (5bój) | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
WK800 | 800(5) | 800 m K (5bój) | 1 | 1 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)
WK5 | 5-bój | Pięciobój K | 0 | 3 | 2023-02-18 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2023-02-18 | (JSON)
2023-02-19 | (JSON)


10:00 | 10:00:42 | M | 1 | 60 m M (7bój) | 60(7) | WM60 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:17 | 10:16:53 | K | 1 | 60 m pł K (5bój) | 60p(5) | WK60pł | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
10:39 | 11:04:00 | M | 1 | W dal M (7bój) | W dal(7) | WMwd | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:45 | 10:47:23 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
11:00 | 12:27:00 | K | 1 | Wzwyż K (5bój) | Wzwyż(5) | WKw | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:20 | 11:20:45 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
11:55 | 11:57:08 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
11:55 | 12:15:00 | M | 1 | Kula M (7bój) | Kula(7) | Wmkula | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:20 | 12:20:17 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
13:25 | 14:47:00 | M | 1 | Wzwyż M (7bój) | Wzwyż(7) | WMw | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
13:45 | 14:07:00 | K | 1 | Kula K (5bój) | Kula(5) | Wkkula | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:45 | 15:09:00 | K | 1 | W dal K (5bój) | W dal(5) | WKwd | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:37 | 18:23:00 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | 19:35:00 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Kt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:20 | 17:57:00 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:31 | 17:34:22 | M | 1 | 60 m M | 60 | M60 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
18:35 | 18:35:38 | K | 1 | 800 m K (5bój) | 800(5) | WK800 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | 18:40:00 | K | 1 | Pięciobój K | 5-bój | WK5 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:45 | 18:45:45 | M | 1 | 60 m M | 60 | M60 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:55 | 18:55:35 | K | 1 | 60 m pł K | 60p | K60pł | 1 | 1 | el | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
19:07 | 20:05:00 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:12 | 19:13:19 | K | 1 | 60 m K | 60 | K60 | 1 | 1 | el | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:20 | 20:24:00 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:32 | 19:32:06 | K | 1 | 1500 m K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
19:55 | 19:56:27 | K | 1 | 60 m pł K | 60p | K60pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:07 | 20:07:47 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
20:25 | 20:30:28 | K | 1 | 60 m K | 60 | K60 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)

09:50 | 09:50:20 | M | 1 | 60 m pł M (7bój) | 60p(7) | WM60pł | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
10:15 | 10:15:17 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
10:40 | 10:40:05 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 1 | 1 | el | 4 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
11:00 | 12:46:00 | M | 1 | Tyczka M (7bój) | Tyczka(7) | WMt | 1 | 1 | | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:05 | 11:05:23 | K | 1 | 3000 m ch K | 3000ch | K3ch | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
11:30 | 11:29:46 | M | 1 | 5000 m ch M | 5000ch | M5ch | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:35 | 16:32:00 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:40 | 15:40:43 | M | 1 | 60 m pł M | 60p | M60pł | 1 | 1 | el | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:00 | 17:32:00 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:40 | 16:40:57 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:47 | 16:50:34 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:59 | 17:02:15 | M | 1 | 60 m pł M | 60p | M60pł | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:05 | 19:10:00 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mt | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:06 | 18:54:00 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:10 | 17:11:16 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:17 | 17:20:16 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:25 | 17:26:46 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:32 | 17:34:43 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 0 | 3 | F | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:40 | 17:40:36 | K | 1 | 3000 m K | 3000 | K3000 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:00 | 19:24:00 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mw | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:10 | 18:10:34 | M | 1 | 3000 m M | 3000 | M3000 | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:37 | 18:37:27 | M | 1 | 1000 m M (7bój) | 1000(7) | WM1000 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:40 | 18:41:00 | M | 1 | Siedmioboj M | 7-bój | WM7 | 0 | 3 | | 0 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:45 | 18:47:32 | K | 1 | 4x400 m Mix | 4x400X | K4x400Mix | 1 | 1 | s | 2 | (CSV) (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
19:03 | 19:06:34 | K | 1 | 4x200 m K | 4x200 | K4x200 | 1 | 1 | s | 1 | (CSV) (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:19 | 19:18:54 | M | 1 | 4x200 m M | 4x200 | M4x200 | 1 | 1 | s | 3 | (CSV) (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)