Nazwa imprezy (JSON)
65. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski | TORUŃ, 20 - 21 lutego 2021 | 0 | 0 |

Program wg konkurencji M (JSON)
M60 | 60 | 60 m M | 0 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
M200 | 200 | 200 m M | 0 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
M400 | 400 | 400 m M | 0 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
M800 | 800 | 800 m M | 0 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
M1500 | 1500 | 1500 m M | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
M3000 | 3000 | 3000 m M | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
M60pł | 60p | 60 m pł M | 0 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
M4x200 | 4x200 | 4x200 m M | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
M5ch | 5000ch | 5000 m ch M | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
Mw | Wzwyż | Wzwyż M | 0 | 3 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
Mt | Tyczka | Tyczka M | 0 | 3 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
Mwd | W dal | W dal M | 0 | 3 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
Mtrójs | Trójskok | Trójskok M | 0 | 3 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
Mkula | Kula | Kula M | 0 | 3 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
WM60 | 60(7) | 60 m M (7bój) | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WMwd | W dal(7) | W dal M (7bój) | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WMkula | Kula(7) | Kula M (7bój) | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WMw | Wzwyż(7) | Wzwyż M (7bój) | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WM60pł | 60p(7) | 60 m pł M (7bój) | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
WMt | Tyczka(7) | Tyczka M (7bój) | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
WM1000 | 1000(7) | 1000 m M (7bój) | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
WM7 | 7-bój | 7-bój M | 0 | 3 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)

Program wg konkurencji K (JSON)
K60 | 60 | 60 m K | 0 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
K200 | 200 | 200 m K | 0 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
K400 | 400 | 400 m K | 0 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
K800 | 800 | 800 m K | 0 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
K1500 | 1500 | 1500 m K | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
K3000 | 3000 | 3000 m K | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
K60pł | 60p | 60 m pł K | 0 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
K4x200 | 4x200 | 4x200 m K | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
K4x400Mix | 4x400mix | 4x400 m Mix | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
K3ch | 3000ch | 3000 m ch K | 1 | 1 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
Kw | Wzwyż | Wzwyż K | 0 | 3 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
Kt | Tyczka | Tyczka K | 0 | 3 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
Kwd | W dal | W dal K | 0 | 3 | 2021-02-21 | (JSON) (CSV)
Ktrójs | Trójskok | Trójskok K | 0 | 3 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
Kkula | Kula | Kula K | 0 | 3 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WK60pł | 60p(5) | 60 m pł K (5bój) | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WKw | Wzwyż(5) | Wzwyż K (5bój) | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WKkula | Kula(5) | Kula K (5bój) | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WKwd | W dal(5) | W dal K (5bój) | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WK800 | 800(5) | 800 m K (5bój) | 1 | 1 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)
WK5 | 5-bój | 5-bój K | 0 | 3 | 2021-02-20 | (JSON) (CSV)

Program wg dni(JSON)
2021-02-20 | (JSON)
2021-02-21 | (JSON)


11:00 | M | 1 | 60 m M (7bój) | 60(7) | WM60 | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:25 | K | 1 | 60 m pł K (5bój) | 60p(5) | WK60pł | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:55 | M | 1 | W dal M (7bój) | W dal(7) | WMwd | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:00 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
12:05 | K | 1 | Wzwyż K (5bój) | Wzwyż(5) | WKw | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:25 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
13:15 | M | 1 | Kula M (7bój) | Kula(7) | Wmkula | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:25 | K | 1 | Kula K (5bój) | Kula(5) | Wkkula | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
14:40 | M | 1 | Wzwyż M (7bój) | Wzwyż(7) | WMw | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:35 | K | 1 | W dal K (5bój) | W dal(5) | WKwd | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:40 | c | 0 | Ceremonia otwarcia | Ceremonia otwarcia | cer | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:50 | K | 1 | Trójskok K | Trójskok | Ktrójs | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:10 | K | 1 | 60 m pł K | 60p | K60pł | 1 | 1 | el | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
18:25 | K | 1 | Tyczka K | Tyczka | Kt | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:30 | M | 1 | 60 m M | 60 | M60 | 1 | 1 | el | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
19:25 | K | 1 | 60 m pł K | 60p | K60pł | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:35 | M | 1 | 60 m M | 60 | M60 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:50 | K | 1 | 60 m K | 60 | K60 | 1 | 1 | el | 3 | (JSON)  test  test2  test3  DataAkt(JSON)
20:05 | M | 1 | Wzwyż M | Wzwyż | Mw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:10 | M | 1 | Trójskok M | Trójskok | Mtrójs | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:15 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 1 | 1 | el | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
20:35 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 1 | 1 | el | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
20:35 | K | 1 | Kula K | Kula | Kkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
20:55 | K | 1 | 800 m K (5bój) | 800(5) | WK800 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
21:00 | K | 1 | 5-bój K | 5-bój | WK5 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
21:05 | K | 1 | 60 m K | 60 | K60 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
21:20 | K | 1 | 1500 m K | 1500 | K1500 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
21:35 | M | 1 | 1500 m M | 1500 | M1500 | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)

11:00 | M | 1 | 60 m pł M (7bój) | 60p(7) | WM60pł | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
11:25 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
11:50 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 1 | 1 | el | 4 | (JSON)  test  test2  test3  test4  DataAkt(JSON)
12:20 | M | 1 | 5000 m ch M | 5000ch | M5ch | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:35 | M | 1 | Tyczka M (7bój) | Tyczka(7) | WMt | 1 | 1 | | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
12:50 | K | 1 | 3000 m ch K | 3000ch | K3ch | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
15:50 | M | 1 | 60 m pł M | 60p | M60pł | 1 | 1 | el | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
16:00 | M | 1 | Kula M | Kula | Mkula | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:10 | K | 1 | W dal K | W dal | Kwd | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:15 | M | 1 | 200 m M | 200 | M200 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:25 | K | 1 | 200 m K | 200 | K200 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:30 | M | 1 | Tyczka M | Tyczka | Mt | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:35 | M | 1 | 400 m M | 400 | M400 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
16:45 | K | 1 | 400 m K | 400 | K400 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:00 | M | 1 | 60 m pł M | 60p | M60pł | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:20 | K | 1 | 3000 m K | 3000 | K3000 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:35 | K | 1 | Wzwyż K | Wzwyż | Kw | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
17:50 | K | 1 | 4x200 m K | 4x200 | K4x200 | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:05 | M | 1 | 4x200 m M | 4x200 | M4x200 | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
18:10 | M | 1 | W dal M | W dal | Mwd | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:25 | K | 1 | 800 m K | 800 | K800 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:35 | M | 1 | 800 m M | 800 | M800 | 0 | 3 | F | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
18:50 | M | 1 | 3000 m M | 3000 | M3000 | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)
19:24 | M | 1 | 1000 m M (7bój) | 1000(7) | WM1000 | 1 | 1 | s | 1 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:30 | M | 1 | 7-bój M | 7-bój | WM7 | 0 | 3 | | 0 | (JSON)  test  DataAkt(JSON)
19:33 | K | 1 | 4x400 m Mix | 4x400mix | K4x400Mix | 1 | 1 | s | 2 | (JSON)  test  test2  DataAkt(JSON)